DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Medlemmer
Publikationer
Links

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi)

 

Velkommen til hjemmesiden for Netværk for forskning i Danskfagenes Didaktik (DaDi). Se nedenfor for nyheder og begivenheder i DaDi-regi, for andres konferencer og begivenheder, søg i menuen til venstre.

obs: Vi udsætter juni-seminaret 2020 til efteråret:

Efter at vi nu nogenlunde kender genåbningsplanen i forbindelse med coronakrisen, har vi i DaDi’s styregruppe drøftet hvad vi gør med årets planlagte seminar i juni. Universiteter og professionshøjskoler er blevet bedt om at blive hjemme, og vi prioriterer meget det fysiske møde, som giver mulighed for de vigtige uformelle snakke. Derfor har vi besluttet at vi udskyder DaDi-seminaret til efteråret.

I begyndelsen af august mødes styregruppen for at aftale en ny dato, formentlig i det sene efterår. Til august véd vi forhåbentlig endnu mere om hvordan genåbningen skal foregå. Alle oplægsholdere har givet tilsagn om at de stiller op til seminaret på et senere tidspunkt.

De bedste hilsner

Fra styregruppen. Vi fastholder således overskrift og indhold - på gensyn:

Bæredygtighed som danskdidaktisk mulighed og udfordring – i forskning og uddannelse

VIA University College, Campus C: Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, ny dato meldes ud i august 2020

 

DaDi-netværket indbyder til forskningsseminar om bæredygtighed og uddannelse. Tre markante oplægsholdere sætter rammen for diskussioner om bæredygtighed, uddannelse, uddannelsesvidenskab og L1-didaktik

 

Uddannelse for bæredygtig udvikling – Historiske og aktuelle udfordringer

Lektor Jonas Lysgaard, DPU

 

Udviklingen af et “grønt stamtræ”

Udviklingskonsulent Nadja Raphael Rathje, tidligere leder af Den Grønne Friskole

 

Bæredygtighed, ’Carbon’-kritik, og STEAM som nye perspektiver på dansk/L1-didaktik

Professor Nikolaj Elf, SDU

 

Ph.d-præsentationer:

  • Lektor, ph.d. Marie Dahl Rasmussen (KP og DPU): At se med andres øjne. Et studie af kollektive fortolkningsprocesser i gruppesamtaler i grundskolens litteraturundervisning
  • Lektor, ph.d. Raffaele Brahe-Orlandi (VIA og DPU): Entreprenørskabsundervisning i dansk: en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og –udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning.

Tilmelding til Mette Vedsgaard Christensen, VIA UC: mvc@via.dk ny dato meldes ud i august 2020

 

Program og abstracts til oplæg

 

Eksempler på begivenheder  og berøringsflader for DaDi, national og internationalt

 

DaDi-seminar 2019

Det årlige DaDi-seminar afholdes d. 14. juni på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Temaet er: Sprog i danskfaget: videnskabsteori og sprogpædagogiske diskussioner. Oplæg bl.a. af Bettina Perregaard (KU), Kristine Kabel (DPU) og Mette Vedsgaard Christensen (VIA). 

Se program og om oplæg her

 

DaDi-seminar 2018 

Årets DaDi-seminar 2018 blev afholdt 11. juni på Aarhus Universitet, DPU, Emdrup. Temaet for årets seminar var Metoder og metodologi i danskdidaktisk forskning. Oplæg af bl.a. Thomas Illum Hansen og Helle Pia Laursen. 

Se programmet og præsentationer her.

 

NNMF-konference 2017 

DaDi er vært konferencen Grænsegængere, som er den sjette konference i Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF). Konferencen afholdes med over 100 nordiske deltagere i Odense i de sidste dage af november. Der afholdes også en prækonference med deltagelse af 15 ph.d.-studerende. Læs mere her.

 

10. IAIMTE-konference i Odense

DaDi var vært for den 10. IAIMTE-konference i 2015. Det foregik i Odense på Syddansk Universitet med Ellen Krogh som chair. Læs om - og se billeder fra - konferencen her. Konferencen var en stor succes.

 

L1 special issue

L1, det internationale tidsskrift for modersmålsdidaktisk forskning, udgiver et special issue om nordisk modersmålsdidaktisk forskning. Ellen Krogh og Sylvi Penne er redaktører. Temaet er Languages, literatures and literacies. Researching paradoxes and negotiations in Scandinavian L1 subjects. Bidragsydere er 14 forskere fra Sverige, Norge og Danmark. Diverse artikler til temanummeret af bl.a. Penne, Matre og Elf, Hanghøj og andre er allerede udkommet. Download artikler her.

 

DaDi-netværkets formål

 

Netværkets formål er treleddet: 1) etablering af forskningsfeltet, 2) vidensudvikling og 3) vidensdeling. Læs om netværkets grundlag her.

 

Netværket har pt. en styregruppe bestående af Nikolaj Elf, Tina Høegh, Kristine Kabel, Helle Rørbech, Tom Steffensen, Kristiane Hauer og Mette Vedsgaard Christensen. 

 

Hjemmesiden administreres af Tina Høegh. Se en oversigt over alle medlemmer her, hvor du også kan læse om hvordan man bliver medlem.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 17-05-2020
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/top/index.php
SmartSite Publisher