DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Medlemmer
Publikationer
Links

Netværk for forskning i danskfagenes didaktik (DaDi)

 

Velkommen til hjemmesiden for Netværk for forskning i Danskfagenes Didaktik (DaDi). Se nedenfor for nyheder og begivenheder i DaDi-regi, for andres konferencer og begivenheder, søg i menuen til venstre.

 

Aktuelt:

 

DaDi-netværket afholdt sit årlige forskningsseminar  28.april 2022:

Efter to årtier: Hvad er status på dansk/L1 som forskningsfelt?

 

Seminaret afholdes 28.april kl.10.00-16.00 på Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, lokale Comenius, 

 

Vi stiller spørgsmålene:

  • Er dansk/L1 et forskningsfelt eller et undervisningsfag – eller begge dele?
  • Hvad er grænserne for forskningsfeltet, hvor er grænsefladerne til andre forskningsfelter?
  • Hvor befinder den danskdidaktiske forskning sig i dag?
  • På hvilke felter har danskdidaktisk L1-forskning haft gennemslagskraft og hvor har det ikke?
  • Hvor er forskningsspørgsmålene kommet fra?

 

Vi har bedt tre oplægsholdere om at adressere seminarets tema og disse spørgsmål ud fra forskellige synsvinkler.

 

Oplægsholdere:

  • Dorthe Carlsen adresserer tema og spørgsmål med udgangspunkt i sin netop forsvarede ph.d. Danskdidaktiske forståelsesmåder
  • Ellen Krogh adresserer tema og spørgsmål i lyset af overordnede udviklinger i nordisk og international L1-forskning. Et afsæt er hendes bidrag til bogen Rethinking L1 education (se Litteratur)
  • Anna Karlskov Skyggebjerg adresserer tema og spørgsmål med afsæt i L1-artiklen af Holmberg et al. 2019.

 

Plenumdiskussioner og ph.d.-oplæg

 

Oplæg bliver gjort tilgængelige på hjemmesiden her.

 

Eksempler på tidligere begivenheder  og berøringsflader for DaDi, national og internationalt

 

Dansk i mange retninger 2022 – et fagdidaktisk møde

"Om at tale, ikke snakke – danskfaget i samtalens tjeneste!" 

Torsdag den 10.marts 2021 kl. 9.30 - 16.00. på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

 

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested. Vi kommunikerer i dag på livet løs og mere end nogensinde før. Vi giver os til kende og interagerer i tale, skrift og lyd på sociale medier, internetfora og i en række andre både velkendte og nye sammenhænge. Men bidrager al denne kommunikation til den form for samtale, som et demokratisk samfund har brug for og bygger på? Eller skaber den større polarisering kulturelt, socialt, geografisk og politisk?
På årets konference spørger vi, hvad danskfaget kan gøre for at tydeliggøre forskellen mellem at tale sammen eller i hver sin retning.

Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med fokus på samtalen i danskundervisningen. Desuden præsenteres nye danskfaglige ph.d.-projekter.

Dansk i mange retninger 2022 - Københavns Professionshøjskole (kp.dk) 

 

 

DaDi-seminar 2019

Det årlige DaDi-seminar afholdes d. 14. juni på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde. Temaet er: Sprog i danskfaget: videnskabsteori og sprogpædagogiske diskussioner. Oplæg bl.a. af Bettina Perregaard (KU), Kristine Kabel (DPU) og Mette Vedsgaard Christensen (VIA). 

Se program og om oplæg her

 

DaDi-seminar 2018 

Årets DaDi-seminar 2018 blev afholdt 11. juni på Aarhus Universitet, DPU, Emdrup. Temaet for årets seminar var Metoder og metodologi i danskdidaktisk forskning. Oplæg af bl.a. Thomas Illum Hansen og Helle Pia Laursen. 

Se programmet og præsentationer her.

 

NNMF-konference 2017 

DaDi er vært konferencen Grænsegængere, som er den sjette konference i Nordisk Netværk for Modersmålsdidaktisk Forskning (NNMF). Konferencen afholdes med over 100 nordiske deltagere i Odense i de sidste dage af november. Der afholdes også en prækonference med deltagelse af 15 ph.d.-studerende. Læs mere her.

 

10. IAIMTE-konference i Odense

DaDi var vært for den 10. IAIMTE-konference i 2015. Det foregik i Odense på Syddansk Universitet med Ellen Krogh som chair. Læs om - og se billeder fra - konferencen her. Konferencen var en stor succes.

 

L1 special issue

L1, det internationale tidsskrift for modersmålsdidaktisk forskning, udgiver et special issue om nordisk modersmålsdidaktisk forskning. Ellen Krogh og Sylvi Penne er redaktører. Temaet er Languages, literatures and literacies. Researching paradoxes and negotiations in Scandinavian L1 subjects. Bidragsydere er 14 forskere fra Sverige, Norge og Danmark. Diverse artikler til temanummeret af bl.a. Penne, Matre og Elf, Hanghøj og andre er allerede udkommet. Download artikler her.

 

DaDi-netværkets formål

 

Netværkets formål er treleddet: 1) konsolidering og videreudvikling af forskningsfeltet, 2) vidensudvikling og 3) vidensdeling og gennemslagskraft. Læs om netværkets grundlag her.

 

Netværket har pt. en styregruppe bestående af Nikolaj Elf, Kristine Kabel, Tom Steffensen, Kristiane Hauer, Mette Vedsgaard Christensen og Lene Illum. 

 

Hjemmesiden administreres af Nikolaj Elf. Se en oversigt over alle medlemmer her, hvor du også kan læse om hvordan man bliver medlem.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 09-05-2022
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/top/index.php
SmartSite Publisher