DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Medlemmer
Publikationer
Forskningsbibliografi
Medlemmers publikationer
Ph.d.-afhandlinger
Gitte Ingerslevs ph.d.-afhandling
Links

Ph.d.-afhandlinger

 

Her er en oversigt over ph.d.-afhandlinger som medlemmer af netværket har forsvaret, og som kan downloades eller lånes på biblioteket (under udarbejdelse):

 

Link til Jeppe Bundsgaards ph.d.-afhandling Bidrag til danskfagets IT-didaktik, 2005, dynamisk version, på hans egen hjemmeside.

Ingerslev, Gitte

Forestillinger om dansk, 2001.

NB: Gitte Ingerslevs afhandling er splittet op i en række kapitler som ligger i en undermenu.

Link til hjemmeside på SDU hvor Peter Kaspersens afhandling Tekstens transformationer, 2004, ligger.

Et fag i moderniteten, 2003

Link til hjemmeside på SDU hvor Lisbeth Birde Wieses afhandling Skrivning og studium, 2004, ligger.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 18-08-2016
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/publikationer/phdafhandlinger/
index.php
SmartSite Publisher