DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Medlemmer
Publikationer
Links

Begivenheder

Kommende begivenheder

 

Dansk i mange retninger 2021 – et fagdidaktisk møde

Om at tale, ikke snakke – danskfaget i samtalens tjeneste! 

Torsdag den 11.marts 2021 kl. 9.30 - 16.00. Coronasikret konference på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Konferencen inviterer danskfolk fra grundskolen, ungdomsuddannelserne, læreruddannelsen og universitetet til et fælles fagdidaktisk mødested. 


Vi kommunikerer i dag på livet løs og mere end nogensinde før. Vi giver os til kende og interagerer i tale, skrift og lyd på de sociale medier, internetfora og i en række andre både velkendte og nye sammenhænge. Men bidrager al denne kommunikation til den fælles samtale, som et demokratisk samfund har brug for og bygger på? Eller skaber den større polarisering kulturelt, politisk, geografisk og socialt? På årets konference spørger vi, hvad danskfaget kan gøre for at tydeliggøre forskellen mellem at tale sammen eller i hver sin retning. 


Konferencen byder på bredt diskuterende key-notes og workshops med fokus på samtalen i danskundervisningen.
 

Programmet for Dansk i mange retninger 2021 er klart:

 

Program DiMR 2021
 

Download ipdf-format

Tidligere begivenheder

DaDi-seminar 2020:

Bæredygtighed som danskdidaktisk mulighed og udfordring – i forskning og uddannelse

VIA University College, Campus C: Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, 14.dec. 2020 (online-konference).

 

DaDi-netværkets forskningsseminar om bæredygtighed og uddannelse. Tre markante oplægsholdere satte rammen for diskussioner om bæredygtighed, uddannelse, uddannelsesvidenskab og L1-didaktik:

Uddannelse for bæredygtig udvikling – Historiske og aktuelle udfordringer

Lektor Jonas Lysgaard, DPU

Udviklingen af et “grønt stamtræ”

Udviklingskonsulent Nadja Raphael Rathje, tidligere leder af Den Grønne Friskole.

Bæredygtighed, ’Carbon’-kritik, og STEAM som nye perspektiver på dansk/L1-didaktik

Professor Nikolaj Elf, SDU

Tegn på sprog - afslutningskonference 6. december 2019

Efter ti år med projektet Tegn på sprog – tosprogede børn lærer at læse og skrive afholder vi nu en afsluttende konference, hvor vi præsenterer centrale fund fra projektet, får nye perspektiver udefra og inviterer til en drøftelse af den videre udvikling af læse- og skriveundervisningen i et sprogligt diversitetsperspektiv. Se mere under Konferencer/ Andres konferencer.

NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt 23-24. oktober 2019

Konference nummer 7 i Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning (NNMF) i Trondheim.

Konferansen for morsmålsdidaktisk forskning i Norden for syvende gang i høsten 2019. Nordisk nettverk for morsmålsdidaktisk forskning inviterede herved til konferanse på NTNU i Trondheim 23. og 24. oktober 2019. 

Se mere under konferencer/Andres konferencer

Dadi-seminar 14, juni 2019. Tema: Sprog i danskfaget: videnskabsteori og sprogpædagogiske diskussioner

Forskningsseminar i DaDi (Netværk for Forskning i Danskfagenes Didaktik) d. 14. juni 2019 på Professionshøjskolen Absalon. Se under seminarer og møder.

Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv

I anledning af udgivelsen af Vibeke Hetmars bog Fagpædagogik i et kulturformsperspektiv, inviterer Afdeling for fagdidaktik på DPU til halvdagskonference, hvor kolleger fra ind- og udland vil holde oplæg med udgangspunkt i en del af deres egen forskning, som har relation til Hears tankegang. Dato fredag 29 marts ,13:15 — 16:00,DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV. Se mere:

http://edu.au.dk/aktuelt/arrangement/artikel/fagpaedagogik-i-et-kulturformsperspektiv/

 

Opfølgningskonference

Cursiv nr. 12: Didaktiske destinationer - 12 bidrag til danskfagets didaktik er udkommet. Nummeret er en opfølgning på konferencen: Hvor går vi hen? afholdt på IUP januar 2013. Kan downloades her. I forlængelse af udgivelsen afholdes en minikonference d. 27.2.14 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Mere info følger senere.

 

Konference på Zahle

Den tilbagevendende konference Dansk i mange retninger på Zahle afholdes i år d. 13. marts. Årets tema er Kvalitetskriterier i danskfaget. Mere info og tilmelding her: www.conferencemanager.dk/zahle2014

 

10. IAIMTE-konference i Odense

DaDi er vært for den kommende IAIMTE-konference i 2015. Det foregår i Odense på Syddansk Universitet med Ellen Krogh som chair.
 

 

DaDi-seminar 17. juni 2013: Nye bud på danskfagenes didaktik

 

Sted: AU/DPU, Emdrup

Vært: Helle Rørbech.

 

 

IAIMTE 2013

Den næste IAIMTE-konference har overskriften Literacies and effective learning and teaching for all. Den foregår i Paris fra 11.-13 juni, 2013. Der afholdes PhD Pre conference mandag den 10. juni. Læs mere her.

 

 

DANSK I MANGE RETNINGER 2013: ET FAGDIDAKTISK MØDE

Nye begreber trænger sig på

Konferencen inviterer undervisere og studerende i danskfaget i folkeskolen, gymnasiet, erhvervsuddannelserne, læreruddannelsen og universiteterne til et fælles fagdidaktisk mødested. Det handler om den daglige danskdidaktiske praksis, og om overgange imellem danskfaget fra ét uddannelsessted til et andet. Hvilket danskfag har vi, og hvilket danskfag vil vi gerne have? Hvor er vi forskellige, og hvilke udfordringer er vi fælles om?Hvad betyder uddannelsesverdenens forskellige buzzwords for danskfagets didaktik?

Tid og sted:

14. marts 2013 kl. 9-15.30, Læreruddannelsen Zahle, København.

Tilmelding:

Tilmelding sker elektronisk på www.mit.dansklf.dk. Seneste frist for tilmelding er d. 4. marts 2013.

Pris inkl. forplejning:

300 kr.

75 kr. for studerende.

Konferencen arrangeres af Professionshøjskolen UCC og Institut for Kulturvidenskab IKV, Syddansk Universitet i et samarbejde med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab INSS, Københavns Universitet, Dansklærerforeningen og Nationalt Videncenter for Læsning.

 

 

Konference på AU/DPU: Danskdidaktik - Hvor skal vi hen?

AU/DPU afholder forsknings- og udviklingskonference om fremtidens danskdidaktiske forskning og udvikling 10.-11. januar 2013. Læs om konferencen her.

Vigtige datoer
3. december 2012: Deadline for abstracts.
2. januar 2013: Deadline for tilmelding.
10. og 11. januar 2013: Konferencen afholdes på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)

 

Forskningsseminar om it og medier i danskfaget på Aalborg Universitet (i København)

TEMA: Hvilke udfordringer og muligheder skaber brugen af medier og it i danskfaget – i læreruddannelsen og i folkeskolen?

TID & STED: Fredag d. 7. december kl. 13-17 på Aalborg Universitet i København (Sydhavnen).

TILMELDING: Deltagelse i seminaret er gratis, men forudsætter tilmelding til Martine Hocke på hocke@learning.aau.dk. Seminaret er åbent for alle interesserede – forskere, læreruddannere, lærere, pædagogiske konsulenter mm. – efter først til mølle princippet. Alle tilmeldte vil blive kontaktet mhb. på at skrive blogindlæg på http://danskfag.wordpress.com, hvor man får mulighed for at reflektere over brugen af medier og it i danskfaget som optakt til seminaret. Tilmeldingsfrist er fredag d. 30/11.

 

Det årlige DaDi-seminar

DaDi afholder juni 2012 sit 6. årlige seminar. Mere herom snart.

Konferencen Dansk i mange retninger 15. marts 2012

Dansk i mange retninger er et samarbejde mellem Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab INSS, Københavns Universitet, og Danskfaggrupper fra læreruddannelserne ved Professionshøjskolen UCC. Konferencen inviterer kolleger, studerende, underviseres og andre interesserede til et fælles fagdidaktisk møde om danskfaget. Danskfaget udmøntes forskelligt i folkeskolen, i gymnasiet, i læreruddannelsen og på universitetet. På konferencen lægger vi op til, at undervisere og fremtidige undervisere fra disse forskelligartede områder får lejlighed til at tale sammen og diskutere fagdidaktiske udfordringer og muligheder. Læs mere her.

Forskningsprojektet Faglighed og skriftlighed afholder konferencen Faglighed og skriftlighed 22. marts 2012.

Konferencen retter sig mod gymnasielærere og andre med interesse for skriveforskning og fagdidaktisk forskning. Formålet med konferencen er at præsentere ny forskning i faglig skrivning. Ud over deltagerne i forskningsprojektet er professor Gert Rijlaarsdam fra Amsterdam Universitet inviteret til at holde den indledende forelæsning. Han vil diskutere hvad god og effektiv skriveundervisning er, på baggrund af den omfattende designforskning som han og hans forskergruppe har gennemført. Konferencen slutter med to kommenterende og perspektiverende indlæg. Gymnasielektor og uddannelsesleder Anne Krarup fra Gladsaxe Gymnasium vil kommentere konferencen set fra et praksisperspektiv. Docent Mona Blåsjö fra Stockholms Universitet vil sætte konferencens observationer og fund i perspektiv til sin egen forskning i faglige skriftkulturer på videregående uddannelser. Læs mere her.

SMDI 10

Det svenske modersmålsdidaktiske forskningsnetværk SMDI (Svenska med didaktisk inriktning) indbyder til den 10. konference i Stockholm. Klik på linket for at læse invitation.

 

30. september 2011 afholdtes studiekonferencen Ind og ud af danskfaget arrangeret af didaktikforskere og -studerende på Aarhus Universitet, afd. Emdrup.

 

NNMF 3. NNMF-konference i Tønsberg november 2011.

 

Nordisk symposium om skriftpraktikker hos børn og unge. Professor Ria Heilä-Ylikallio og andre inviterede til "Nordiskt symposium om Skriftpraktiker hos barn och unga", inklusive forskerkursus, på Åbo Akademi i Vasa, Finland, maj 2011. Ellen Krogh og Nikolaj Frydensbjerg Elf fra DaDi deltog.

 

Konference om flersprogethed i Norden Anne Holmen og andre arrangerer konference om flersprogethed i Norden i Tórshavn 22.-24. august 2011.

 

23.-24. marts 2011

Forskningsmiljøet ved IFPR afholder ph.d.-kursus i Fagdidaktisk skriveforskning. Kurset foregår 23.-24. marts. Deadline for tilmelding 7. marts. Læs mere her.

 

18. december 2010

The 8th International Conference of the IAIMTE is getting into shape! We have already received a great many promising proposals. As the deadline of our call is getting closer (18th December) we would like to remind you: Don’t miss the chance of submitting proposals for contributions (papers, posters, symposia, workshops, round-tables). More conference-information is available here: http://www.ilo.uva.nl/projecten/gert/iaimte/default.asp

The final call can be found here: http://www.ilo.uva.nl/projecten/gert/iaimte/conferencesregistration.asp.

We are looking forward to receiving your abstract. And we hope to see you in Hildesheim!

With kind regards

Irene Pieper, conference chair

Gert Rijlaarsdam, IAIMTE chair

 

22. marts 2010

På DPU afholdes konferencen Dansk løfter - Hvad kan danskfaget i fremtiden?

D. 22. marts 2010 kl. 10-16. Sted: DPU, Århus Universitet, København Campus. Tuborgvej 164.

Lokale D169. Læs mere og tilmelding: www.dpu.dk/kalender

 

Konference tager pulsen på danskfaget, som det udfolder sig i dag og i fremtiden. Titlen kan således læses både med og uden mellemrum - ingen særskrivningsfejl der :-).

Konferencen byder på indlæg fra fem toneangivende forskere i danskfaget og dets didaktik. De giver deres bud på, hvordan danskfaget bidrager til, at eleverne i grundskole og gymnasium udvikler sig til handlekompetente borgere i informations- og netværkssamfundet.

Målgruppen for konferencen er lærere i grundskole og gymnasium, studerende samt seminarielærere.

 

17.-19. marts 2010

I regi af NNMF er DaDi arrangør af den nordiske konference Tekst og kontekst - nye teoriperspektiver på tekstlæsning og tekstkompetence. Sted: Byggecentrum Kursuscenter, Middelfart. Læs mere her.  

 

28. oktober 2009

Cand.mag. Peter Hobel, medlem af DaDi, forsvarede sin ph.d.-afhandling Almen studieforberedelse og innovation: En undersøgelse af 1. g’eres brug af skrivning som medie til innovation i fagligt samspil den 28. oktober 2009 kl. 14.15 i lokale U91 på Syddansk Universitet.

 

September 2009

Styregruppen - med ny sammensætning - holdt møde i september 2009 på SDU. Læs referatet her.

 

16. september 2009

gæstede professor ved Stanford University School of Education John Willinsky, DPU. Her deltog han i et seminar med titlen: Learning to Divide the World - new literacy in a global world. Læs mere her.

 

23.-26. juni 2009

IAIMTE-konference: Learning and Teaching Language and Literature. Theme: Re/Thinking Literacies. Læs mere her.

 

12. juni 2009

Netværksmøde i Kolding for alle DaDi-medlemmer.

 

13.-15. maj 2009

Konference: Fagdidaktik i bevægelse. http://www.sdu.dk/nofa. Middelfart. Arrangeres af IFPR, SDU, og UCL.

 

7. maj 2009

Tina Høegh forsvarer sin ph.d.-afhandling på Københavns Universitet.

 

3. januar 2009

Styregruppen har holdt styregruppemøde i midten af december måned. Her blev det blandt andet besluttet at opfordre Dansklærerforeningen til at udpege en observatør til netværket. Læs referat af mødet og brev til Dansklærerforeningen her.

 

2. januar 2009

Deadline er 15. januar for indsendelse af abstracts til Fagdidaktik i bevægelse: Den anden Nordiske Fagdidaktikkonference (NOFA 2) 13.-15. maj 2009 i Middelfart (DK). Konferencen arrangeres af IFPR, SDU, i samarbejde med UC Lillebælt. Læs mere om konferencen her.

 

7. november 2008

Ph.d.-forsvar: Nikolaj Frydensbjerg Elf forsvarer sin afhandling Towards semiocy? Exploring a New Rationale for Teaching Modes and Media of Hans Christian Andersen Fairytales in Four Commercial Upper-Secondary "Danish" Classes. A Design-Based Educational Intervention på Syddansk Universitet, Odense, i lokale U46 kl. 14. Opponenter: Ola Erstad, Simon B. Heilesen og Ellen Krogh (formand).

 

17.-18. november 2008

Nordisk konference: Skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i uddannelse og yrkesliv. Konferencen er den første der afholdes i Netværk for Nordisk Modersmålsdidaktik. I tilslutning til konferencen afholdes forskerkursus. Læs mere her.

 

22.-24. oktober 2008

Seminar på Nordisk på Århus Universitet "Why study Literature"  22-24 oktober.
Se også http://www.nordisk.au.dk/sats/nrl/conferencewhystudy.

 

30. september 2008

Tiltrædelsesforelæsning kl. 15 ved Ellen Krogh, udpeget som professor i danskfagets didaktik ved IFPR, SDU.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 15-12-2020
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/nyhedsoversigt/index.php
SmartSite Publisher