DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Seminar 9. juni 2020
Seminar 14. juni 2019
Seminar 11. juni 2018
Seminar 20. juni 2016
Seminar 18. juni 2015
Seminar 2. juni 2014
Seminar 17. juni 2013
Seminar 14. juni 2012
Seminar 20. juni 2011
Seminar 14. juni 2010
Seminar 12. juni 2009
Seminar 13. juni 2008
Stiftende seminar 15. juni 2007
Styregruppemøder
Medlemmer
Publikationer
Links

Seminar 9. juni 2020

Vi udsætter juni-seminaret:

Efter at vi nu nogenlunde kender genåbningsplanen i forbindelse med coronakrisen, har vi i DaDi’s styregruppe drøftet hvad vi gør med årets planlagte seminar i juni. Universiteter og professionshøjskoler er blevet bedt om at blive hjemme, og vi prioriterer meget det fysiske møde, som giver mulighed for de vigtige uformelle snakke. Derfor har vi besluttet at vi udskyder DaDi-seminaret til efteråret.

I begyndelsen af august mødes styregruppen for at aftale en ny dato, formentlig i det sene efterår. Til august véd vi forhåbentlig endnu mere om hvordan genåbningen skal foregå. Alle oplægsholdere har givet tilsagn om at de stiller op til seminaret på et senere tidspunkt.

De bedste hilsner

Fra styregruppen. Vi fastholder således overskrift og indhold - på gensyn:

Bæredygtighed som danskdidaktisk mulighed og udfordring – i forskning og uddannelse

VIA University College, Campus C: Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, ny dato meldes ud i august 2020

 

DaDi-netværket indbyder til forskningsseminar om bæredygtighed og uddannelse. Tre markante oplægsholdere sætter rammen for diskussioner om bæredygtighed, uddannelse, uddannelsesvidenskab og L1-didaktik

 

Uddannelse for bæredygtig udvikling – Historiske og aktuelle udfordringer

Lektor Jonas Lysgaard, DPU

 

Udviklingen af et “grønt stamtræ”

Udviklingskonsulent Nadja Raphael Rathje, tidligere leder af Den Grønne Friskole

 

Bæredygtighed, ’Carbon’-kritik, og STEAM som nye perspektiver på dansk/L1-didaktik

Professor Nikolaj Elf, SDU

 

Ph.d-præsentationer:

  • Lektor, ph.d. Marie Dahl Rasmussen (KP og DPU): At se med andres øjne. Et studie af kollektive fortolkningsprocesser i gruppesamtaler i grundskolens litteraturundervisning
  • Lektor, ph.d. Raffaele Brahe-Orlandi (VIA og DPU): Entreprenørskabsundervisning i dansk: en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og –udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning.

Tilmelding til Mette Vedsgaard Christensen, VIA UC: mvc@via.dk ny dato meldes ud i august 2020

Program og abstracts til oplæg
Download ipdf-format

Publiceret: 29-02-2020

Seminarprogram

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 17-05-2020
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/netvaerksmoeder/seminar9juni2020/
index.php
SmartSite Publisher