DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Seminar 28. april 2022
Seminar 14.december 2020
Seminar 14. juni 2019
Seminar 11. juni 2018
Seminar 20. juni 2016
Seminar 18. juni 2015
Seminar 2. juni 2014
Seminar 17. juni 2013
Seminar 14. juni 2012
Seminar 20. juni 2011
Seminar 14. juni 2010
Seminar 12. juni 2009
Seminar 13. juni 2008
Stiftende seminar 15. juni 2007
Styregruppemøder
Medlemmer
Publikationer
Links

Seminar 2. juni 2014

'Klassebillede' af de sidst tilbageværende kl. 16 på DaDi-seminar 2014.


DaDi-seminaret 2014 blev i år afholdt d. 2. juni. Titlen var Danskfaget i et sprogligt og kulturelt diversitetsperspektiv.


Thorkild Hanghøj var vært for arrangementet på Aalborg Universitet København. 


Program


10:00-10.15: Velkomst, Thorkild Hanghøj, AAU, Institut for Kommunikation & ILD Lab

10.15-11:00: Oplæg ved Helle Rørbech: At sætte tegn på kultur – i ental og flertal. Om litteratur og kulturel diversitet i dansk didaktik og danskdidaktisk forskning

11:00-11.15: Kaffepause

11.15-12:00: Opponentindlæg ved Peter Heller Lützen (10 minutter) og plenumdiskussion

12:00-13:00: Frokost

13:00-13.45: Oplæg ved Helle Pia Laursen: At sætte tegn på sprog – i ental og flertal. Om sproglig diversitet og literacy i dansk didaktik og danskdidaktisk forskning

13.45-14.30: Opponentindlæg ved Nikolaj Frydensbjerg Elf (10 minutter) og plenumdiskussion

14.30-15:00: Kaffepause

15:00-15.30: Præsentation af nye udgivelser, alle deltagere kan her byde ind. Nye udgivelser er bøger/tidsskriftpublikationer der er kommet inden for det seneste år.

15.30-16:00: Konferencen IAIMTE 2015 ved Syddansk Universitet og tidsskriftet L1, ved Ellen Krogh og Nikolaj Frydensbjerg Elf


Tid og sted: AAU København (i Sydhavnen), A.C. Meyers Vænge 15, lokale 2.1.043 (gå til højre når du kommer ind ad hovedindgangen og følg skiltene).

Oplæg 

Oplæg af Rørbech
Download ipdf-format

Publiceret: 03-06-2014

Respons til Rørbech af Peter H. Lützen
Download ipdf-format

Publiceret: 03-06-2014


Oplæg af Helle Pia Laursen: PowerPoints ikke vedlagt til publikation her. Der henvises i stedet til projektets hjemmeside og Laursens hjemmeside:  

Rummer bl.a. henvisninger til artikler.


 

Respons til Laursen af Nikolaj F. Elf
Download ipdf-format

Publiceret: 03-06-2014

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 18-08-2016
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/netvaerksmoeder/seminar2juni2014/
index.php
SmartSite Publisher