DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Seminar 14.december 2020
Seminar 14. juni 2019
Seminar 11. juni 2018
Seminar 20. juni 2016
Seminar 18. juni 2015
Seminar 2. juni 2014
Seminar 17. juni 2013
Seminar 14. juni 2012
Seminar 20. juni 2011
Seminar 14. juni 2010
Seminar 12. juni 2009
Seminar 13. juni 2008
Stiftende seminar 15. juni 2007
Styregruppemøder
Medlemmer
Publikationer
Links

Seminar 14.december 2020

Ny dato for vores seminar i 2020: 

De bedste hilsner fra DaDi-styregruppen. Vi fastholder overskrift og indhold, se fulde programbeskrivelse vedhæftet - på gensyn:

Bæredygtighed som danskdidaktisk mulighed og udfordring – i forskning og uddannelse

VIA University College, Campus C: Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, 14.dec. 2020 kl. 10-16. (Tilmelding til Mette Vedsgaard Christensen, VIA UC: mvc@via.dk senest 1.december).

 

DaDi-netværket indbyder til forskningsseminar om bæredygtighed og uddannelse. Tre markante oplægsholdere sætter rammen for diskussioner om bæredygtighed, uddannelse, uddannelsesvidenskab og L1-didaktik

 

Uddannelse for bæredygtig udvikling – Historiske og aktuelle udfordringer

Lektor Jonas Lysgaard, DPU

 

Udviklingen af et “grønt stamtræ”

Udviklingskonsulent Nadja Raphael Rathje, tidligere leder af Den Grønne Friskole

 

Bæredygtighed, ’Carbon’-kritik, og STEAM som nye perspektiver på dansk/L1-didaktik

Professor Nikolaj Elf, SDU

 

Ph.d-præsentationer:

  • Lektor, ph.d. Raffaele Brahe-Orlandi (VIA og DPU): Entreprenørskabsundervisning i dansk: en videoetnografisk undersøgelse af udskolingselevers læringspraksis og –udbytte i mål- og værdiskabelsesorienteret entreprenørskabsundervisning.
  • Lektor Solveig Troelsen, (VIA og SDU): Forkastet eller anerkendt? Et eksplorativt studie i folkeskoleelevers afgangseksamen i ’Dansk, skriftlig fremstilling’

Program seminar 14.dec. 2020
Download iempty-format

Publiceret: 29-02-2020

Seminarprogram

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 18-10-2020
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/netvaerksmoeder/seminar14december2020/
index.php
SmartSite Publisher