DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Nordforsk 2008
Seminarer og møder
Medlemmer
Publikationer
Links

Nordforsk 2008

 

Seneste nyt ultimo juni 2008

 

Som det er fremgået af vores hjemmeside, og som Ellen Krogh orienterede om på vores seminar 13. juni, har DaDi været medansøger til en Nordforsk-ansøgning i 2008. Vi har ansøgt om midler til etablering af et forskernetværk i samarbejde med tre nationale og tre-fire andre mindre forskernetværk.

 

Vi har nu fået tilsagn om at ansøgningen er imødekommet, hvilket naturligvis er en rigtig god nyhed. Nordforsk har således bevilget 900.000 kr til støtte til en række aktiviteter over de kommende tre år. Der vil blive arrangeret tre nordiske konferencer og seks forskeruddannelsesseminarer hvoraf det første allerede bliver arrangeret i november 2008 i tilknytning til en konference om skriveforskning i Trondheim (se http://skriv08.hist.no). Se beskrivelsen af de kommende konferencer og seminartemaer i ansøgningen.

 

Vi vil opfordre alle interesserede til allerede nu at tænke disse aktiviteter ind i planlægningen af de kommende år. Det nordiske netværk vil styrke modersmålsdidaktisk forskning og forskeruddannelse og forhåbentlig blive et permanent netværk, med potentiale for en mere formaliseret nordisk forskeruddannelsesorganisering.

 

Historik

 

DaDi er medansøger til en Nordforsk-ansøgning i 2008. Vi ansøger om midler til etablering af et forskernetværk i samarbejde med tre nationale og tre-fire andre, mindre forskernetværk:

 

- Svenska med didaktisk inriktning (SMDI)

- Netværk for forskning i danskfagenes didaktik

- Nettverk for norskdidaktisk forskning (NNDF)

- Mother Tongue Education Network (IMEN)

- Nordfag (Morsmålsfagene i Norden i komparativt perspektiv)

- Forskningsgruppe ved Åbo Akademi

- Nordisk nettverk for andrespråksforskning

 

Læs ansøgningen nedenfor.

Publiceret: 15-04-2008

 

Som det fremgår af ansøgningen, ønsker DaDi at være vært for en større to-dags-konference i Odense i 2010. Læs den fulde konference-beskrivelse her.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 18-08-2016
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/forskningsansoegninger/
nordforsk2008/index.php
SmartSite Publisher