DaDi
Forside
Begivenheder
Konferencer
Netværksgrundlag
Forskningsansøgninger
Seminarer og møder
Medlemmer
Indtast oplysninger
Oplysninger om medlemmer
Publikationer
Links

Medlemmer

 

Pr. september 2017 er følgende personer aktive medlemmer af DaDi:

(Med forbehold for rettelser)

 

  • Anna Smedberg Bondesson, Ph.d. Docent och biträdande professor i litteraturvetenskap. Hôgskolan i Kristianstad.
  • Raffaele Brahe-Orlandi , ph.d-studerende, Aarhus Universitet, lektor i Didaktik mshp. dansk, Via University College
  • Jesper Bremholm, Ph.d. Specialkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning
  • Lene Storgaard Brok, ph.d., Leder af Nationalt Videncenter for Læsning
  • Bettina Buch, ph.d., docent, Professionshøjskolen Absalon.
  • Jeppe Bundsgaard, professor, ph.d., AU
  • Elisa Nadire Caeli, Ph.d.-studerende, DPU / Danish School of Education, Aarhus Universitet
  • Dorthe Carlsen, lektor, UC Syd
  • Eva Dam Christensen, ph.d.-studerende, IKV, SDU, Lektor Læreruddannelsen UC Syd
  • Mette Vedsgaard Christensen, cand.mag., ph.d., docent, VIA
  • Nina Christensen, lektor, ph.d., centerleder, Center for børnelitteratur, Aarhus Universitet
  • Nikolaj Frydensbjerg Elf, professor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Liv Fabrin, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU
  • Johannes Fibiger, lektor, Silkeborg Seminarium
  • Simon Skov Fougt, lektor, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU.
  • Stig Toke Gissel, lektor, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning, UCL
  • Lars Dalum Granild, post doc., ph.d., AU
  • Frans Gregersen, professor emeritus dr.fil., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Lars Handesten, lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
  • Thorkild Hanghøj, lektor, ph.d., AAU
  • Jens Jørgen Hansen, lektor, ph.d., SDU
  • Thomas Illum Hansen, ph.d., leder af Videncenter for læremidler, UC Lillebælt
  • Mads Haugsted, lektor emeritus, ph.d., Institut for Didaktik, DPU, AU
  • Stine Reinholdt Hansen, ph.d., Center for Anvendt Skoleforskning, UCL
  • Ayoe Quist Henkel, lektor, VIA University College, Læreruddannelsen i Silkeborg
  • Sven-Erik Henningsen, ph.d., tidl. UC Syddanmark, pensioneret.
  • Peter Hobel, adjunkt, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
  • Anne Holmen, professor, KU
  • Tina Høegh, lektor, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Barbara Illum, lektor, ph.d., Kolding Gymnasium
  • Gitte Holten Ingerslev, lektor emeritus, ph.d., Institut for Didaktik, DPU, AU
  • Julie Marie Isager, ph.d.-studerende, IKV, SDU
  • Kristine Kabel, ph.d., lektor, DPU, AU.
  • Peter Kaspersen, lektor emeritus, ph.d., Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, SDU
  • Kjeld Kjertmann, ph.d., tidligere lektor i dansk sprog og læsning, DPU.
  • Stefan Kjerkegaard, ph.d., lektor, AU
  • Karin Esmann Knudsen, lektor, ph.d., Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
  • Bergþóra Kristjánsdóttir, lektor, ph.d., DPU, AU
  • Ellen Krogh, professor emerita, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Uffe Ladegaard, ph.d.-stud., DPU, lektor, UCL
  • Helle Pia Laursen, ph.d., lektor, DPU, AU
  • Ulrik Lehrmann, lektor, Institut for Litteratur, Kultur og Medier, SDU
  • Rasmus Fink Lorentzen, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU, AU
  • Maja Lucas, ph.d., Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Ulla Lundqvist, ph.d.-stipendiat, KU.
  • Peter Heller Lützen, ph.d., forfatter, konsulent, Nationalt videncenter for læsning
  • Lis Madsen, uddannelsesleder, Læreruddannelsen Zahle
  • Anne-Marie Mai, professor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Nadia Mansour, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  • Christina Mathiesen, ph.d., adjunkt, DPU, AU
  • Marie-Louise Molbæk, adjunkt, DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, AU
  • Karen Elna Mortensen, freelancer
  • Helle Munkholm, ph.d., VIA
  • Hanne Møller, lektor, ph.d., Professionshøjskolen UCC
  • Bodil Nielsen, ph.d.
  • Erik Skyum Nielsen, lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Henrik Skov Nielsen, professor, ph.d., Nordisk Institut, AU
  • Gitte Palsnov, cand.mag., post.doc., SDU
  • Bettina Perregaard, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Anke Piekut, ph.d., lektor, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Ib Poulsen, professor, dr.fil., RUC
  • Ane Qvortrup, lektor, ph.d., SDU
  • Marianne Rathje, ph.d., adjunkt, Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
  • Marie Dahl Rasmussen, ph.d., lektor i dansk, Læreruddannelsen KP
  • Ole Ravnholt, ph.d., seniorforsker, Dansk Sprognævn
  • Charlotte Reusch, cand.mag., faglig konsulent, Nationalt videncenter for læsning.
  • Anja Rosdahl, ph.d.-stipendiat, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Lene Rotne, ph.d.-stipendiat, Dansk Sprognævn
  • Helle Rørbech, ph.d., ektor AU
  • Hanne Schilling, lektor, UCC
  • Svend Skriver, ph.d., lektor, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Anna Skyggebjerg, lektor, ph.d., Center for Børnelitteratur, AU
  • Marie Falkesgaard Slot, ph.d., konsulent, UC Lillebælt
  • Anne Smedegaard, ph.d.
  • Bo Steffensen, dr.pæd., seniorkonsulent, UC Copenhagen
  • Tom Steffensen, ph.d., lektor, professionshøjskolen Absalon
  • Jesper Tinggaard Svendsen, lektor, ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet
  • Ole Togeby, professor emeritus, Nordisk Institut, AU
  • Herdis Toft, lektor i børne- og ungdomskultur, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
  • Ib Ulbæk, lektor, ph.d., Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, KU
  • Lisbeth Birde Wiese, lektor og inspektor, ph.d., Roskilde Katedralskole
  • Dorte Østergren-Olsen, lektor, UCC, cand.pæd.i didaktik mshp. Dansk
  • Helene Høyrup, lektor, Det Informationsvidenskabelige Akademi
  • Nina Berg Gøttsche, ph.d.-stipendiat ved Arts – Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus Universitet, lektor i dansk, VIA UC, læreruddannelsen
  • Marianne Corfitsen, lektor, UCN/Læreruddannelsen
  • Vibeke Christensen, adjunkt, ph.d., SDU
  • Simon Uffe Borchmann, lektor, dr.phil., Nordisk Institut, AU
  • Mette Bak Bjerregaard, cand.pæd.didaktik, tidl. projektkonsulent, Videncenter for læsning
  • Ulf Dalvad Berthelsen, adjunkt, ph.d., Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
  • Louise Bang, ph.d.-stipendiat, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet
  • Tobias Skiveren, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet
  • Kenneth Reinecke Hansen, lektor, ph.d. Københavns Professionshøjskole
  • Lene Illum Skov, ph.d.-stipendiat Syddansk Universitet og lektor UCSyd
  • Solveig Troelsen, lektor, ph.d., VIA University College, samt postdoc, Institut for Kulturvidenskaber, SDU.
  • Dorte Eggersen, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Line Kjærgaard Larsen, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Morten Tannert, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Anders Simmelkiær Laraignou, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Henriette Romme Lund, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Lise Baun, ph.d.-stipendiat, DPU, AU.
  • Thomas Roed Heiden, ph.d.-stipendiat DPU, AU.

 

Dansklærerforeningens sektorformænd har stående invitation om at have observatørstatus i DaDi.

 

 

Hvordan bliver man medlem?

 

Man skal have forsker- eller forskerlignende meritter inden for danskfagets didaktik for at blive medlem. Et netværksmedlem kan invitere andre til at være med. Man kan dog først blive medlem af netværket efter at have konsulteret den fungerende styregruppe. Man kan også henvende sig udefra og forespørge om man kan blive medlem af netværket, hvilket vurderes af styregruppen i samarbejde med relevante medlemmer af netværket med kendskab til den sektor hvorfra man kommer.

Redigeret af Nikolaj Frydensbjerg Elf
Webmaster: Nikolaj Frydensbjerg Elf
Sidst opdateret: 01-12-2021
Denne sides adresse: www.danskfagenesdidaktik.dk/main/aktivemedlemmer/index.php
SmartSite Publisher